Správa nemovotistí

 • NONSTOP havarijní linka
 • pravidelné písemné informace o proběhlých platbách
 • pravidelné písemné rekapitulace pracovních úkonů
 • přijedeme za Vámi dle vašich potřeb
 • výměny žárovek
 • odečet domácích vodoměrů jednou ročně
 • automatické obesílání neplatičů s důraznou výzvou, návrhy řešení
 • poštovní korespondence na náklady správce
 • pravidelné odečty domovních vodoměrů a informování o náměrech vodárny
 • vyúčtování služeb
 • výroba pozvánek a umístění na nástěnky a do schránek (revize v bytech, výměny vodoměrů, odečty)
 • vedení technické dokumentace
 • sledování využívání bytových/nebytových prostor
 • smluvní zajištění dodávky vody, tepla, elektřiny, odpadu …
 • zajištění preventivní a běžné údržby domu
 • zajištění technických prohlídek a revizí vč. vstupu revizních techniků do domu
 • zajištění výpovědi se stávající firmou
 • pronájmy bytů, smlouvy, převody energií, servis

Vedení účetnictví pro bytové domy

 • pravidelné vybírání poštovní schránky „Hartman“ umístěné v domě
 • předpis záloh na dodávku tepla a teplé užitkové doby
 • předpis záloh na vodné a stočné
 • předpis záloh na ostatní služby spojené s užíváním bytu
 • předpis záloh pronajatých bytů
 • předpis nájemného z pronajatých bytových a nebytových prostor
 • vyúčtování záloh na dodávku vody a služeb
 • v případě potřeby metodické pokyny k vedení pokladny, odměnám za práci
 • zajistíme výpověď se stávající firmou