Projektová činnost a inženýring

Poskytujeme komplexní služby v oblasti projekční činnosti:

 • návrh stavby
 • dokumentace k územnímu řízení, obstarání územního rozhodnutí
 • projekty pro ohlášení a stavební povolení
 • pasport stavby či dokumentace skutečného provedení stavby
 • projekty pro zateplování fasád rodinných, panelových a bytových domů
 • rozpočty staveb a výkaz výměr

 

Pro realizaci Vaší stavby zařídíme:

 • obstarání stanovisek dotčených subjektů
 • zajištění stavebního dozoru během realizace
 • zajištění stavebního povolení
 • odborné konzultace
 • vytýčení stavby

Nová zelená úsporám

Pomůžeme Vám se získáním dotace pro rekonstrukce i novou výstavbu. V programu nová zelená úsporám lze získat podporu na:

 • výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 • náhradu neekologického zdroje vytápění
 • instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů